Рими до слова «режисер»

Знайдені у віршах вірогідні рими:
химер, вмерпосередня вірогідність
сфер, відтепернизька

Сто слів із поезії з подібними закінченнями:

міксер, уресер, есесесер, бісер, сер, фюрер, шопенґауер, витер, характер, бухгалтер, спринтер, унтер, квінтер, фінтер, протер, рецептер, гелікоптер, затер, фарватер, патер, матер, натер, катер, ріффатер, кратер, втер, гетер, петер, нетер, ґетер, етер, розтер, адюльтер, лютер, комп’ютер, ятер, партер, стартер, сестер, лобстер, компостер, простер, церемоніймейстер, капельмейстер, чугайстер, майстер, містер, філістер, реєстер, стер, утер, ліфтер, вахтер, карахтер, зітер, котивітер, пресвітер, протопресвітер, вітер, пітер, криміналітер, літер, тер, захер, йдинахер, шухер, хер, люцифер, революцифер, цифер, шифер, афер, сфер, печер, кучер, чер, панцер, шпацер, карцер, офіцер, мікшер, фельдшер, фішер, септембер, амбер, клебер, ребер, юбер, гербер, цербер, шубер, кібер, лібер, бер, гейгер, могер, флюгер, штайгенбергер, нігер, гер
© 2010-2012, Webmezha.  Виконано за 0.0480 секунди
Версія: 0.47.q