Рими до слова «осу»

Знайдені у віршах вірогідні рими:
росувисока вірогідність

Сто слів із поезії з подібними закінченнями:

хіосу, хаосу, першохаосу, босу, логосу, косу, сінокосу, темнокосу, рудоволосу, чорноволосу, голосу, впівголосу, стоголосу, колосу, стоколосу, космосу, зносу, безносу, півприносу, доносу, епосу, росу, папіросу, патосу, пафосу, чосу, псу, кліпсу, декадансу, сеансу, резонансу, трансу, ренесансу, шансу, сенсу, фаянсу, ґлянсу, глянсу, пасьянсу, стіксу, клімаксу, таксу, олексу, комплексу, сексу, стиксу, сфінксу, парадоксу, спіричуелсу, лису, мису, кумису, життєпису, запису, напису, перепису, припису, рукопису, літопису, спису, рису, ларису, апокаліпсису, скепсису, тису, єесу, мерседесу, одесу, черкесу, велесу, плесу, месу, несу, занесу, внесу, віднесу, однесу, перенесу, знесу, бізнесу, вознесу, рознесу, винесу, принесу, донесу, понесу, пронесу, херсонесу, аресу, конгресу, прогресу, адресу, вересу, інтересу, хересу, пресу, стресу, принцесу, процесу, загсу
© 2010-2012, Webmezha.  Виконано за 0.1915 секунди
Версія: 0.47.q