Рими до слова «красу»

Знайдені у віршах вірогідні рими:
росу, завчасу, часу, косу, ясу, несу, однесу, понесу, ссу, прогресу, стресупосередня вірогідність
лісу, гарячу, веду, навісну, сум, суд, бачу, кладу, суть, повзунизька

Сто слів із поезії з подібними закінченнями:

прикрасу, терасу, трасу, іконостасу, анфасу, техасу, тогочасу, дочасу, завчасу, часу, квасу, шинквасу, гасу, канзасу, ельзасу, баркасу, касу, класу, гласу, галасу, ласу, гримасу, біомасу, пластмасу, масу, ляпасу, спасу, пасу, плебсу, загсу, пресу, конгресу, прогресу, аресу, адресу, вересу, інтересу, хересу, стресу, процесу, принцесу, одесу, мерседесу, черкесу, плесу, велесу, месу, винесу, принесу, донесу, понесу, пронесу, херсонесу, внесу, занесу, знесу, бізнесу, вознесу, рознесу, віднесу, однесу, перенесу, несу, єесу, ларису, рису, апокаліпсису, скепсису, тису, лису, кумису, мису, припису, рукопису, літопису, запису, напису, перепису, спису, життєпису, клімаксу, таксу, олексу, комплексу, сексу, стиксу, сфінксу, парадоксу, стіксу, спіричуелсу, ґлянсу, глянсу, фаянсу, пасьянсу, резонансу, декадансу, сеансу, шансу, трансу, ренесансу
© 2010-2012, Webmezha.  Виконано за 0.0540 секунди
Версія: 0.47.q