Рими до слова «корзини»

Знайдені у віршах вірогідні рими:
зимивисока вірогідність

Двістіп’ятдесят слів із поезії з подібними закінченнями:

бузини, кармазини, магазини, маґазини, низини, лозини, сльозини, жоржини, маржини, чужини, пружини, дружини, ужини, довжини, одежини, стежини, крижини, ожини, жердини, бернардини, гардини, ґардини, будини, посудини, судини, людини, впадини, паладини, гадини, виноградини, середини, зісередини, зсередини, ізсередини, щогодини, півгодини, години, льодини, сходини, городини, царьгородини, уродини, родини, відвідини, рідини, вгини, згини, вигини, черствини, галявини, півгалявини, лавини, гущавини, обставини, попставини, травини, деревини, почеревини, оливини, звивини, сивини, пуповини, домовини, новини, роковини, сороковини, штуковини, уголовини, половини, садовини, речовини, хімречовини, хуртовини, кровини, провини, старовини, трясовини, вини, торбини, дубини, грабини, драбини, рабини, глибини, заглибини, рибини, горобини, хлібини, горпини, спини, купини, зупини, покрупини, люпини, подряпини, окапини, шкапини, припини, кпини, зернини, самантянини, шарпанини, тканини, різанини, данини, плутанини, давнини, рівнини, щоднини, однини, днини, іменини, порожнини, натинини, конини, полонини, ліпнини, насінини, жасмини, грамини, озимини, спомини, комини, соломини, омини, взаємини, потаємини, мини, перлини, вмерлини, рослини, маслини, слини, світлини, пухлини, ялини, копалини, малини, калини, магдалини, здалини, далини, розвалини, підвалини, прогалини, проталини, стеблини, гуманоїдоглини, цеглини, глини, крапелини, скелини, стебелини, ущелини, килини, бадилини, хвилини, півхвилини, щохвилини, билини, прилини, млини, полини, розколини, долини, картоплини, краплини, мілини, щілини, цілини, лини, комірчини, зірчини, старосвітчини, заручини, німеччини, мертвеччини, гіллячини, мачини, зачини, кравчини, дівчини, одчини, відчини, мертвечини, смеречини, мужчини, розчини, галичини, величини, личини, притичини, причини, першопричини, кончини, злочини, узбочини, сорочини, прочини, височини, хлопчини, чини, терцини, місцини, сарацини, медицини, вакцини, афини, картини, гостини, тростини, намистини, палестини, хрестини, частини, хустини, істини, павутини, рутини, гнилятини, здохлятини, сірятини, десятини, кімнатини, латини, хатини, перетини, очеретини, третини, розтини, півдитини, дитини, арґентини, бантини, самотини, скотини, клітини, тини, ворсини, парусини, русини, апельсини, залисини, відносини, перепросини, фросини, росини, сини, доктрини, цитрини
© 2010-2012, Webmezha.  Виконано за 0.1203 секунди
Версія: 0.47.q