Рими до слова «фоліанта»

Знайдені у віршах вірогідні рими:
троянданизька вірогідність

Сто слів із поезії з подібними закінченнями:

константа, санта, оранта, емігранта, бранта, інфанта, команданта, данта, музиканта, лейтенанта, нанта, дириґента, інтеліґента, асистента, вінсента, рента, плацента, диригента, агента, гента, президента, студента, кента, момента, монумента, документа, інструмента, мента, лнта, ґонта, торонта, гонта, понта, мамонта, грунта, гюнта, міліціянта, зрапта, лепта, копта, саваота, субота, парубота, скорбота, турбота, робота, чобота, мертвота, блювота, квота, живота, вота, нагота, вагота, голгота, блідота, скудота, нудота, жадота, злидота, гидота, бридота, геродота, дота, гризота, скота, гіркота, смакота, блекота, спекота, пустикота, кота, кислота, мерзлота, злота, ланчелота, підлота, теплота, плота, розколота, переколота, наколота, сколота, голота, сволота, болота, позолота, незолота, золота, лота, глухонімота, німота, дрімота, прямота, самота, грамота, бегемота, ґнота, чеснота, ряснота
© 2010-2012, Webmezha.  Виконано за 0.0537 секунди
Версія: 0.47.q