Рими до слова «бісу»

Знайдені у віршах вірогідні рими:
лісувисока вірогідність

Сто слів із поезії з подібними закінченнями:

завісу, гульвісу, лісу, сифілісу, пралісу, полісу, меґаполісу, мегаполісу, анісу, тенісу, компромісу, анфісу, ісу, прєсу, глобусу, автобусу, спокусу, мусу, гумусу, корпусу, ісусу, русу, обрусу, агрусу, струсу, стусу, бахусу, капутсу, уліссу, ссу, марсу, тарсу, хеденшолдерсу, персу, фільдеперсу, дайперсу, тирсу, морсу, торсу, бурсу, курсу, ресурсу, рясу, ясу, вальсу, овальсу, пульсу, загсу, плебсу, гасу, квасу, шинквасу, канзасу, ельзасу, ласу, галасу, гласу, класу, касу, баркасу, масу, гримасу, біомасу, пластмасу, пасу, спасу, ляпасу, терасу, красу, прикрасу, трасу, іконостасу, техасу, анфасу, часу, завчасу, тогочасу, дочасу, мерседесу, одесу, велесу, плесу, черкесу, несу, занесу, внесу, віднесу, однесу, перенесу, знесу, бізнесу, вознесу, рознесу, винесу, принесу, донесу, понесу, пронесу, херсонесу, месу
© 2010-2012, Webmezha.  Виконано за 0.0740 секунди
Версія: 0.47.q